“Ulikhetens mange ansikter” – Festseminar for Lennart Rosenlund

Folken.no
26/04/2019

Tirsdag, 28. mai kl 19.00, inviterer UiS og Sosiologforeningen i Rogaland til et sosiologisk festseminar i anledning professor emeritus Lennart Rosenlunds 75-årsdag. Arrangementet er gratis.

Gjennom fire tiår har Lennart Rosenlund (UiS) anvendt den franske sosiologen Pierre Bourdieus teorier og metoder for å underlegge byen han bor i, Stavanger, nitid analyse. Rosenlunds banebrytende arbeid har, høstet internasjonal anerkjennelse, resultert i viktige samfunnsmessige innsikter om både Stavanger, Norge og verden for øvrig.

Ikke minst gjelder det om forholdet mellom samfunnsklasser. Som for Bourdieu, har sosial ulikhet vært et «Leitmotif» i Rosenlunds arbeid. Ulikhet er blant vår tids store samfunnsproblemer, både lokalt og globalt. Rosenlunds forskning bidrar til å kaste lys over dette samfunnsproblemet. Et viktig tema er vår tids økte horisontale forskjeller mellom samfunnsgrupper. Ikke minst har Rosenlund utforsket forskjeller i livsstil og sosiale nettverk mellom grupper som besitter kulturell kapital på den ene siden, og grupper som besitter økonomisk kapital på den andre.

I anledning at Rosenlund i år fyller 75, inviterer Sosiologforeningen Rogaland til et festseminar om hans forskning.

I tillegg til at Rosenlund selv innleder, vil flere av hans viktigste samarbeidspartnere kommentere på betydningen av hans arbeider: Annick Prieur og Johs. Hjellbrekke, professorer i sosiologi ved henholdsvis Universitetet i Aalborg og Universitetet i Bergen, samt seniorforsker ved NORCE, Merete Jonvik, vil foredra om hva de har lært om sosiologi og verden rundt seg av å samarbeide med Rosenlund. Konferansier for kvelden er Anders Vassenden, professor i sosiologi ved UiS.

Event på Facebook