Skambra Damer på Folken den 8. mars 2020!

Skambra Damer
Folken.no
20/01/2020

Myrås & Vasshus produksjoner presenterer for andre gang Skambra Damer - en slags festival.

Kjøp billett

“Vi ønsker å fremme det inkluderende fellesskapet, det vakre, det sterke, det undrene, det estetiske, dialog, kunnskap, rasjonalitet, samarbeid, empati, medmenneskelighet, rettferdighet, fred, ro og orden”, sier arrangørduoen.

Derfor inviteres det til en festkveld hvor det settes søkelys på ulike kunstuttrykk presentert og representert av noen av regionens fremste kvinnelige kunstnere på og bak scenen.

Mer info om program kommer løpende på programsiden og på eventet på Facebook.

Følg gjerne Skambra Damer på Facebook og Instagram (@skambradamer) for fortløpende informasjon.

Event på Facebook