Generalforsamling 2020

Folken.no
15/07/2020

Folken er studentenes kulturhus i Stavanger. Samtidig er Folken en nasjonalt anerkjent, viktig scene for konserter for et bredt publikum.

Datoen for generalforsamlingen på Folken er den 17. august 2020 kl 18.00.

Sakspapirene finner du her.

Vil du bli med og påvirke hvordan Folken igjennom å presentere kultur
skaper sosiale rammer og opplevelser for studenter og publikum?
Da kan du stille til valg til Folkens styre!

Fristen for å melde interesse for å sitte i styret eller for å melde inn saker til generalforsamlingen er mandag 3. august kl 12.00.

Alle henvendelser kan gå til daglig leder, Mariann Bjørnelv – mariann@folken.no eller på telefon 909 61 092.