Koronatiltak og smittevern på Folken

Folken.no
15/09/2020

Vi tar selvsagt smittevern på alvor og følger både påbud og anbefalinger fra myndighetene.

For publikum betyr det:

Endringer i programmet kan forekomme hyppigere enn vi er vante med. Også musikere har lavere terskel for å sykemelde seg hvis de får symptomer. Ved endringer og avlysninger gjelder våre alminnelige refusjonsbetingelser.

Alle billetter selges online. Vi har kuttet ut skrankesalget på Folken for å minimere kontaktflater. Du kjøper billetter via nettsiden vår.

Arrangementer gjennomføres med sittende publikum. Publikumskapasitet er kraftig redusert. Vi tilrettelegger for tilstrekkelig avstand og servering skjer ved bordene.

Du må registrere deg ved ankomst. Folken er av hensyn til smittesporing forpliktet til å registrere kontaktinformasjon for alle personer på arrangementene. Dette registreres enkelt på egen telefon ved ankomst til Folken.

Alle ansatte og frivillige på Folken er pålagt å ivareta god håndhygiene, overholde avstand og holde seg hjemme om de er syke. Vi oppfordrer innstendig vårt publikum til å gjøre det samme.

Har du andre spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss på mail, telefon eller via Messenger på Facebook.

Håper vi sees på Folken!

Oppdatert 15.09.2020