Generalforsamling 2021

Folken.no
30/03/2021

Folken er studentenes kulturhus i Stavanger. Samtidig er Folken en nasjonalt anerkjent, viktig scene for konserter for et bredt publikum.

Folken er studentenes kulturhus i Stavanger. Samtidig er Folken en nasjonalt anerkjent, viktig scene for konserter for et bredt publikum.

Datoen for generalforsamlingen på Folken er den 3. mai 2020 kl 18.00. Sakspapirene kan du laste ned her.

I 2021 vil Generalforsamlingen avholdes digitalt på grunn av koronaepidemien. Lenke sendes på mail til de påmeldte.

For å sikre en best mulig gjennomføring av generalforsamlingen digitalt ønsker vi at alle deltagere melder seg på på forhånd. For å ha stemmerett må man ha betalt semesteravgift. Send dokumentasjon (bilde av studentbevis eller lign.) for betalt semesteravgift på mail til styreleder Anne Marie Lund: styret@folken.no.

Frivillige eller andre interesserte som ikke har betalt semesteravgift kan delta på generalforsamlingen som observatør. Send mail til styret@folken.no.

Gjeldende vedtekter finner du på folken.no i menyen “Om Folken” -> “For studenter” -> klikk på “Dokumenter” i bunnen av siden. Direkte link her.

Vil du bli med og påvirke hvordan Folken igjennom å presentere kultur skaper sosiale rammer og opplevelser for studenter og publikum? Da kan du stille til valg til Folkens styre!

Fristen for å melde inn saker og vedtektsendringer til generalforsamlingen var mandag 19. april kl 12.00.

Alle henvendelser kan gå til daglig leder, Jesper Brodersen – jesper@folken.no – telefon 51564444.