Generalforsamling 2021

Folken.no
30/03/2021

Folken er studentenes kulturhus i Stavanger. Samtidig er Folken en nasjonalt anerkjent, viktig scene for konserter for et bredt publikum.

Datoen for generalforsamlingen på Folken er den 3. mai 2020 kl 18.00. Sakspapirene legges ut en uke før møtet.

Vil du bli med og påvirke hvordan Folken igjennom å presentere kultur skaper sosiale rammer og opplevelser for studenter og publikum? Da kan du stille til valg til Folkens styre!

Fristen for å melde interesse for å sitte i styret eller for å melde inn saker og vedtektsendringer til generalforsamlingen er mandag 19. april kl 12.00.

Alle henvendelser kan gå til daglig leder, Jesper Brodersen – jesper@folken.no