Bli frivillig på Folken!

Folken.no
24/11/2022

Send e-post til blimed@folken.no for info!

Information in English below ***

Uten våre fantastiske frivillige kunne Folken ikke fungere!

Det er frivillige som tar imot billetten din og stempler deg i døren. Det er frivillige som står i baren i salen, når musikken spiller. Det er frivillige som hjelper til med arrangementsteknikken – lyd og lys – og som tar seg av artistene når de er på besøk. Og fotogjengen dokumenterer det som skjer på byens beste kulturhus!

Vi krever bare 2 jobbkvelder og 1 møtekveld i måneden av deg. Til gjengjeld får du gjestelisteplasser på alle arrangementer, internpriser i baren og det sosiale samholdet som Folken gir. Du kommer til å gjøre deg erfaringer med det å jobbe i team og møte mange forskellige mennesker! Grunnene til å bli frivillig på Folken er mange, men det sosiale samholdet er kanskje den viktigste.

Har du lyst til å bli med må du bare ta kontakt med oss på blimed@folken.no. Så enkelt.

***

Probably the best way to meet good people and make new friends in Stavanger!

Folken is Stavanger’s premier concert venue and center for cultural student activities since 1988.

With about 100 live concerts a year, weekly quiz nights, plays, talks, movie nights and a range of other cultural events and activities Folken is a busy house with a lot to offer!

Join one or more of the groups of volunteers at Folken and work at live events. Bartending, hosting audience and artists, photo documenting what’s going on and technical production – sound and lights – are some of the things you can do. You don’t need prior experience!

Work two shifts and attend one meeting a month and you’ll get free tickets to events and serious discounts at the bar.

Send an e-mail to blimed@folken.no if you’re interested in more info or ready to sign up for the good times at Folken!