Lyst å bli lydtekniker? Start her!

Folken.no
13/10/2023

Gratis, intensivt kurs for unge voksne fra 18 til 25 år som ønsker seg en inngangsport til bransjen.

Folken og Kulturrom arrangerer høsten 2023 «Unge Knottepøbler» – et gratis, intensivt kurs for unge voksne fra 18 til 25 år som ønsker seg en inngangsport til lydteknikerbransjen.

Unge Knottepøbler har som mål å gi unge teknikere en god innsikt i, og kunnskap om den fag- og bransjekompetansen som kreves for å kunne jobbe som tekniker på konserter og festivaler etter kurset. Du trenger ikke dyp innsikt i faget fra før, men en brennende interesse for- og et ønske om å ha lydteknikk eller lyddesign som yrke.

Kurset går fra desember til februar, med ca. 12 kurskvelder totalt. Det vil etter planen være en kursdag i uka, på ettermiddag og kveldstid. Etter nyttår er det planlagt hospitering på diverse scener i Stavanger.

Søknadsfrist 30. oktober, kursstart forventet 04. desember. Kurset er gratis for deltakere. Antall plasser er begrenset.

Skriv en kort søknad med info om deg selv og din eventuelle erfaring, send til teknisk@folken.no innen 30. oktober.

Har du spørsmål til kurset kan du sende e-post til teknisk@folken.no.