Filmklubb: Alien

Wednesday 13/11
20:00

Om arrangementet:

Alien by Ridley Scott
Year: 1979 - Genre: Science fiction
Language: English with Norwegian subtitles
Time: 1h57min.

To mark the 40th anniversary of the making of Alien we are presenting the film on the big screen at Folken!

MEDLEMSKAPET koster 70kr per sesong (halvt år) og er obligatorisk. Visninger koster 30kr per film. Betaling på døren med kort eller kontanter.

MEMBERSHIP fee is 70kr per season (half year) and it is mandatory. Movie night is 30kr entrance. Payment at the door with card or cash.

Alle filmene opphavsretter er klarert gjennom Norsk Filmklubbforbund (NFK) www.filmklubb.no

All the films copyrights have full clearance through the Norsk Film club association (NFK) www.filmklubb.no

Event på Facebook