Vilkår for personvern

Folken er din venn. Vi ønsker ikke å overvåke, spamme eller plage deg. Lurer du på noe, så ta kontakt.

Om

Velkommen til Stiftelsen Folken. Stiftelsen Folken (“Selskapet”, “Vi” og/eller “Vår”) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et arrangement. Vi gjør det enkelt for alle å dele arrangement de deltar på med personer de kjenner. Vi gjør dette gjennom vår hjemmeside og våre domener, eller gjennom tjenestene våre. Dette inkluderer domener ellers levert av oss og programvaren som er tilgjengelig gjennom vår hjemmeside. (inkludert vår mobile applikasjon) (felles betegnet som «Tjenesten»)

Våre retningslinjer

Disse retningslinjene for personvern angir våre retningslinjer med hensyn til informasjon, inkludert personlig identifiserbar informasjon (“Personopplysninger”), som er samlet inn fra brukere av- og/eller besøkende på Tjenesten (inkludert gjennom brukernes og besøkendes agenter) («Du» eller «Din»), inkludert (i) registrerte brukere som er arrangører («Arrangørene»), (ii) Brukere som ønsker å kjøpe billetter til registrerte arrangement (også til arrangement som er gratis) som er publisert av Arrangører gjennom Tjenesten, og (iii) andre Ikke-Arrangører eller besøkende som er innom Tjenesten.

Vi tar ditt personvern på alvor. Derfor har vi laget disse retningslinjene. Vennligst les denne personvernserklæringen som inneholder viktig informasjon om dine personvernsopplysninger og annen informasjon.

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved å sende en e-post.

Samtykke
Ved å bruke Tjenestene eller å tillate noen å bruke Tjenestene på dine vegne, samtykker du til vår innsamling, bruk, utlevering, overføring og lagring i henhold til disse retningslinjene for personvern for personlige data eller annen informasjon som er mottatt av oss som et resultat av slike bruke.

Informasjon vi samler

Når du interagerer med oss gjennom Tjenesten kan vi samle personlig data og annen informasjon fra deg. Slik informasjon beskrives under:

Personopplysninger
Vi samler personopplysninger fra deg når du frivillig oppgir slik informasjon til Tjenesten, slik som når du kjøper billetter til et arrangement, kontakter oss med forespørsler, svarer på våre spørreundersøkelser eller bruker enkelte deler av Tjenesten.

Personopplysningene vi samler kan inkludere, uten begrensning til, ditt navn, adresse, epost adresse, postkode og annen personlig identifiserbar informasjon. I tillegg kan arrangører velge å samle inn virtuell informasjon fra Kjøpere I sammenheng med registrering til et arrangement som benytter seg av Tjenesten. Dersom en Kjøper frivillig oppgir informasjon i sammenheng med registrering for et arrangement eller i annen sammenheng vil denne informasjonen være tilgjengelig for Stiftelsen Folken å benytte seg av i henhold til disse retningslinjene for personvern. I tillegg vil slik informasjon kunne bli levert til Arrangøren av det respektive arrangementet.

Ikke-personlig informasjon

Ikke-identifiserbar informasjon: Når du interagerer med Tjenestene samler vi inn noe personlig ikke-identifiserbar informasjon («Ikke-personlig informasjon»). Denne Ikke- personlige informasjonen som vi samler inkluderer, uten begrensing, internett protokoll (IP) adresser, nettlesertype, andre karakteristikker av dine enheter og programvare, domenenavn på din internett tjenesteleverandør, din omtrentlige geografiske lokasjon, din registrerte bruk av Tjenesten, tidspunkt for bruk av Tjenesten og samlede personopplysninger som ikke kan brukes til å identifisere deg. Slik informasjon, som samles passivt ved bruk av ulike teknologier kan ikke, I og av den selv, bli brukt til å identifisere deg. Vi samler også Ikke-personlig data (inkludert, uten begrensing, den ovenfor nevnte typen) fra tredjeparter. Informasjonen vi samler fra tredjeparter kan bli kombinert med informasjonen vi samler.

Cookies og andre økt-identifiserere: Når vi opererer Tjenestene bruker vi en teknologi som kalles «cookies». En cookie er en del informasjon som er plassert i din nettleser når du går inn på Tjenesten. Våre cookies hjelper å forsyne tilleggsfunksjonalitet til Tjenestene og hjelper oss å analysere Tjenestebruken mer nøyaktig. For eksempel kan våre Tjenester plassere en cookie på din nettleser som tillater at du går inn på Tjenesten uten å måtte huske passord mer enn en gang i løpet av et besøk. Disse cookiene kan bli brukt til å skreddersy innhold (inkludert reklame) du ser på Tjenesten og på andre internettsider som du besøker i fremtiden. Cookies kan enten være øktscookies (for eksempel at den kun varer for en økt) eller de kan være langvarige cookies (for eksempel at de fortsetter i din nettleser frem til de slettes eller utløper). Gjennom din nettlesers innstillinger kan du (i) motta varsel når du mottar nye cookies eller (ii) slette cookies. Vennligst se på din nettlesers hjelpesider for informasjon om hvordan gjøre disse innstillingene. Vi anbefaler at du lar cookies være slått på fordi de tillater deg å utnytte noen av funksjonene til Tjenesten. [J1]

Samlet personopplysninger: I en pågående prosess av å bedre forstå og tjene brukere av Tjenesten avholder vi ofte studier på våre kunders demografi, interesser og adferd basert på Personlig informasjon og annen informasjon vi har samlet. Disse studiene vil bli analysert på en samlet basis og denne samlede informasjonen identifiserer ikke deg personlig og er derfor sett på og behandlet som Ikke-personlig informasjon i disse retningslinjer for personvern.

Bruk av informasjon vi samler

Personopplysninger
Vi bruker den personlige informasjonen vi samler på en måte som er i overenstemmelse med disse retningslinjer for personvern. Vi kan bruke den personlige informasjonen på følgende måte:

Spesifikk grunn: Dersom du oppgir personopplysninger for en spesifikk grunn kan vi bruke disse personopplysningene i samsvar med den spesifikke grunnen som var opplyst om. For eksempel, dersom du kontakter oss ved e-post vil vi bruke personopplysningene for å svare på din henvendelse

Tilgang og bruk: Dersom du oppgir personopplysninger for å oppnå tilgang til bruk av Tjenesten eller for tilgang til funksjonalitet vil vi bruke denne informasjonen for å gi deg tilgang til å bruke Tjenesten eller funksjonaliteten og for å overvåke din bruk av slike Tjenester og funksjonaliteter. For eksempel, dersom du oppgir betalingsinformasjon til tjenesten for den hensikt å kjøpe billetter som en Kjøper vil vi bruke denne informasjonen til å fasilitetere slik betaling.

Interne forretningsformål: Vi kan bruke dine personopplysninger for interne forretningsformål inkludert, uten begrensning, til å hjelpe oss med å forbedre innhold og funksjonalitet av Tjenesten, bedre forstå våre brukere, forbedre Tjenestene, beskytte mot, identifisere eller adressere forseelser, å håndheve våre Brukervilkår, å håndtere din konto og gi kundeservice, og generelt håndtere Tjenestene og vår forretning.

Markedsføring: Vi kan kunne bruke dine personopplysninger for å kontakte deg i fremtiden for markedsføring og reklame hensikter, inkludert uten begrensing, for å informere deg om Tjenester og arrangement vi tror kan være av interesse for deg, for å utvikle promoterings- eller markedsførings materiale og levere slike materialer til deg, og for å vise innhold og reklame på eller av Tjenestene som vi tror vil være av interesse for deg. Spesielt burde Arrangører legge merke til at vi kan bruke informasjon vi mottar eller samler om Brukere (inkludert, uten begrensing, via en Arrangørs arrangements registeringsside) i henhold til disse retningslinjer for personvern.

Arrangørs e-post: Vi tillater Arrangører å benytte seg av vårt epost system for å kontakte Kjøpere av deres nåværende arrangement, slik at du kan motta en slik epost fra våre systemer som stammer fra en slik Arrangør. Dersom vi har som hensikt å benytte oss av personopplysninger som ikke er i henhold til disse vilkår vil du bli informert om dette på forhånd eller på det tidspunkt den personlige informasjonen er samlet, eller vi vil innhente din tillatelse til slik bruk før vi utfører handlingen.

Ikke-personlig informasjon: Fordi Ikke-personlig informasjon ikke kan bli brukt til å personlig identifisere deg kan vi bruke slik informasjon for en hvilken som helst lovlig hensikt.

Utlevering av informasjon vi samler

Personopplysninger: Vi selger ingen personlig informasjon. Vi anser denne informasjonen å være en vesentlig del av vårt forhold til deg. Derfor selger vi ikke dine personopplysninger til tredjeparter, inkludert annonsører. Allikevel er det enkelte anledninger vi kan utlevere, overføre eller dele din personlige informasjon med visse tredjeparter uten å oppgi dette til deg. Slike anledninger er nevnt nedunder:

Arrangører: Når du kjøper billetter til et arrangement på Tjenesten godtar du å oppgi personopplysninger til arrangøren. Disse arrangørene er ikke bundet til å behandle personopplysningene i henhold til disse retningslinjer for personvern. Du godkjenner at vi ikke er ansvarlig for handlinger disse arrangørene gjør med tanke på dine personopplysninger. Det er viktig at du går igjennom retningslinjene for personvern som Arrangørene har før du oppgir personopplysninger eller annen informasjon i sammenheng med arrangementet.

Facebook og andre tredjeparter: Du kan knytte din Arrangørkonto hos opp mot dine kontoer på tredjeparts tjenester slik som Facebook. Da kan vi samle, bruke, overføre, avsløre og lagre informasjon i sammenheng med din kontor hos en slik tredjepart i henhold til disse retningslinjer for personvern.

Lovlige krav: Vi kan avsløre dine personopplysninger dersom det kreves av loven (inkludert, uten begrensning for å svare på en stevning eller anmodning fra politi, domstol eller offentlig etat) eller i den tro at slik avsløring er nødvendig (i) for å overholde en rettslig forpliktelse, til (ii) å beskytte eller forsvare våre rettigheter, interesser eller eiendom, eller som av tredjepart, (iii) å forebygge, etterforske, eller identifisere mulige forseelser i forbindelse med Tjenestene, (iv) å handle under kritiske omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerheten for brukere av Tjenestene eller offentligheten, eller (v) for å beskytte mot rettslig ansvar.

Ikke-personlig informasjon: Ettersom ikke-personlig informasjon ikke kan bli brukt til å personlig identifisere deg kan vi avsløre, overføre eller dele ikke-personlig informasjon for en hvilken som helst rettmessig hensikt.

Dine valg: Du har flere valg tilgjengelig når det kommer til dine personopplysninger

Begrens personopplysningene du gir: Du kan benytte deg av Tjenesten uten å levere noen personopplysninger eller å begrense de personopplysningene du gir. Dersom du velger og ikke levere noen personopplysninger eller begrense den kan det hende det er enkelte funksjonaliteter av Tjenesten du ikke kan benytte deg av. For eksempel kan du ikke opprette arrangørkonto eller kjøpe billetter uten å oppgi navn og epostadresse.

Utmelding: Du kan avbestille og motta nyhetsbrev på epost ved å trykke på «meld av nyhetsbrev» nederst i eposten du mottok med nyhetsbrev. Selv om du melder deg av nyhetsbrev vil vi fortsatt kunne sende deg eposter som angår de arrangement som du er på dersom det er endringer i disse eller dersom det er viktige beskjeder som må meddeles med deg om kjøper. Selv om du sletter din konto som arrangør eller ikke benytter sine tjenester lenger vil vi allikevel ha dine personopplysninger og din ikke-personlige informasjon lagret i henhold til disse retningslinjer for personvern, men vi vil ikke benytte denne informasjonen til å kontakte deg.

Unntak: Disse retningslinjer for personvern gjelder ikke for personlig informasjon samlet av annet enn informasjon samlet gjennom Tjenestene. Disse retningslinjer for personvern skal ikke gjelde informasjon oppgitt uoppfordret til eller en annen bruker eller besøkende gjennom Tjenesten eller gjennom andre medium. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjon oppgitt på offentlige områder av Tjenestene. All informasjon gitt uoppfordret vil bli sett på som ikke-konfidensielle og vi vil kunne benytte oss av slik informasjon til å reprodusere, bruke og utforske uten begrensninger.

Linker til andre hjemmesider: Disse retningslinjer for personvern gjelder kun for Tjenestene. Tjenestene kan inneholde linker til andre hjemmesider som ikke håndteres av og våre retningslinjer for personvern gjelder ikke på disse hjemmesidene.

Lagring og sikkerhet: Vi kan kanskje lagre personopplysninger selv eller slik informasjon kan bli lagret i databaser eid og vedlikeholdt av våre partnere, agenter eller tjenesteleverandører. Vi vil gjøre de grep for å beskytte personopplysningene som er oppgitt via Tjenestene mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, endringer og ødeleggelse. Allikevel er det viktig å merke seg at ingen internett eller e-post utveksling er noen sinne fult sikker og feilfri. Derfor bør du være oppmerksom på hva slags informasjon du oppgir til oss, spesielt over epost.

Internasjonale Personvernregler: Dersom du besøker våre hjemmesider eller benytter deg av vår programvare utenfor Norge, vær oppmerksom på at du sender informasjon (inkludert personlig informasjon) til Norge der våre servere er plassert. Vi vil oppbevare og prosessere dine personopplysninger og din ikke-personlig informasjon i henhold til norske personvernregler.

Andre Vilkår: Din tilgang og bruk av Tjenesten må følge våre Vilkår. Dersom du benytter deg av API-er må du følge vilkår for API bruk.

Endringer i disse retningslinjer for personvern: Tjenestene og vårt selskap kan endres fra tid til annen. Som et resultat kan det til tider være nødvendig for oss å endre disse retningslinjer for personvern. Vi reserverer oss retten til å oppdatere og modifisere disse retningslinjer for personvern fra tid til annen ved å legge ut nye versjoner av disse retningslinjer på våre hjemmesider. Vennligst gå igjennom disse retningslinjene periodevis, og spesielt før du oppgir personopplysninger. Disse retningslinjer for personvern ble sist oppdatert på den datoen som står øverst i retningslinjene. Din fortsatte bruk av Tjenestene etter endringer i disse retningslinjene for personvern vil resultere at du fortsatt godtar retningslinjene..

Tilgang til informasjon: Arrangører har tilgang til og kan oppdatere deres personopplysninger som lagres hos ved å logge på sin arrangørkonto. Arrangører kan også kontakte direkte for å endre informasjon som ikke er tilgjengelig gjennom deres arrangørkonto. Kjøpere og andre ikke-arrangører som ikke har en konto hos oss kan kontakte oss med forespørsel om hvilken informasjon som er lagret på dem.

Vi vil levere informasjon om slike forespørsler innen 30 dager dersom vi finner forespørselen fornuftig. Noter at det ikke er sikkert du har tilgang til eller mulighet til å oppdatere ikke-personlig informasjon.

Oppbevaring og sletting: Stiftelsen Folken kan oppbevare dine personopplysninger så lenge du fortsetter å benytte Tjenestene. Du kan slette din arrangørkonto ved å kontakte oss.

Vi kan oppbevare personopplysningene og den ikke-personlige informasjonen for den tidsperioden som er tillatt under gjeldene lover. Selv om du sletter dine personopplysninger kan det eksistere på sikkerhetskopier eller i arkiver og andre informasjonssystemer.

Kontakt: Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål angående disse retningslinjene for personvern eller spørsmål om vår praksis. Du kan kontakte oss ved å sende en e-post.

Løsning av tvister: Dersom du har klager på personvernspraksis bør du kontakte oss.