Skambra Damer

Sunday 08/03
19:00
Kjøp billett

Om arrangementet:

Start 19.00
Aldersgrense 18 år eller med verge

Skambra Damer - en slags festival!

Myrås & Vasshus produksjoner presenterer for andre gang Skambra Damer - en slags festival.

Arrangøren ønsker å fremme det inkluderende fellesskapet, det vakre, det sterke, det undrene, det estetiske, dialog, kunnskap, rasjonalitet, samarbeid, empati, medmenneskelighet, rettferdighet, fred, ro og orden.

Derfor inviteres du til en kveld hvor det settes søkelys på ulike kunstuttrykk presentert og representert av noen av regionens fremste kvinnelige kunstnere på og bak scenen.

Hjertelig velkommen til en festaften på Folken 8. mars 2020.

Følg gjerne Skambra Damer på Facebook og Instagram (@skambradamer) for fortløpende informasjon.

Event på Facebook