Bli frivillig

Info in English

Uten våre fantastiske frivillige kunne Folken ikke fungere!

Det er frivillige som tar imot billetten din og stempler deg i døren. Det er frivillige som står i baren i salen, når musikken spiller. Det er frivillige som hjelper til med arrangementsteknikken – lyd og lys – og som tar seg av artistene når de er på besøk. Og fotogjengen dokumenterer det som skjer på byens beste kulturhus!

Vi krever bare 2 jobbkvelder og 1 møtekveld i måneden av deg. Til gjengjeld får du gjestelisteplasser på alle arrangementer, internpriser i baren og det sosiale samholdet som Folken gir. Du kommer til å gjøre deg erfaringer med det å jobbe i team og møte mange forskellige mennesker! Grunnene til å bli frivillig på Folken er mange, men det sosiale samholdet er kanskje den viktigste.

Har du lyst til å bli med må du bare ta kontakt med oss på blimed@folken.no eller telefon 51564444. Så enkelt.